Presse


Informasjon til pressen fra Telemark Røde Kors Hjelpekorps

 • Informasjonen på denne siden kan ansees som offisiell informasjon fra Telemark Røde Kors Hjelpekorps

  • Asymptomatic ≤ 3 riskerectile dysfunction. Erectile difficulties must be reported cialis.

  . Benyttes informasjonen ønsker vi også at det refereres til våre nettsider i artiklene.

 • Bilder kan publiseres i nettaviser, papiraviser og sosiale medier. Annen bruk skal avklares. Fotograf på bildet skal navngis
  . Hvis navn ikke er angitt skal Foto: Telemark Røde Kors Hjelpekorps brukes
 • Telemark Røde Kors Informasjonssentral kan kontaktes på telefonnummer: 88003590 eller på infosentral@telemarkrkh.no.
 • Vi vil hver ettermiddag/kveld i perioden lørdag 13.04 t.o.m. mandag 22.04  publisere en status for aktiviteten i Telemark.
 • Hvis det ønskes lokale saker kan vi bistå med å videreformidle henvendelsen.
 • Formålet med denne bloggen er at informasjonen fra Telemark Røde Kors Hjelpekorps når ut til å mange som mulig. Vi håper derfor at informasjon og bilder som er hentet fra denne bloggen legges på åpne artikler.