Regntung påskeaften med lite skader

Regntung påskeaften med lite skader
Isbading på Lifjell

Regntung og tåkete påskeaften i hele fylket har ført til lite skader løpet av dagen.

Hjelpekorpset har vært ute på mange oppdrag i påska, men langt færre skader seg på påskefjellet enn vanlig. I dag har det vært 2 skader i anlegg, ingen skader i terreng og 1 skade et annet sted.

Dårlig vær og mindre utfart mange steder i landet har gjort at færre er på tur på påskefjellet. Det fører også til færre skader.  

– Det er mange påsketurister på fjellet, men de går turer etter forholdene. Ruskeværet gjør at flere velger å være inne på hytta og de som går på tur, tar kortere turer enn det de pleier å gjøre. Det er godt at folk tilpasser turene sine etter været og at mange viser godt fjellvett. Da blir det færre uhell, sier Sondre Rulnes Rustad som har ansvaret for påskesentralen på Gvarvbu på Lifjell.

Så langt denne påska har Røde Kors bistått ved 244 skader rundt omkring i landet. Det er færre enn gjennomsnittet i påska de siste 16 årene siden man begynte å registrere skadestatistikken. Telemark topper fortsatt skadestatistikken, men også her i flyet har det vært mindre skader enn tidligere år.

Men regn og tåke fører til vanskelige turforhold. Kart og kompass kan være avgjørende om du reiser på lengre turer. Selv på små turer kan været bli lunefullt. Vit alltid hvor du er og meld fra hvor du har tenkt å gå. Mange av oss stoler for mye på teknologiske hjelpemidler. Husk at mobilen kan gå tom for strøm og at det ikke nødvendigvis er dekning i alle områder.

I det regntunge påskeværet vi nå har er det også viktig å følge med når snøoverflaten blir våt og myk. Naturlig utløste skred er sannsynlig. 

Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Selv om det bare er moderat snøskredfare i Vest-Telemark i dag, kan det være lokale variasjoner. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk og vær bevisst når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Husk også at våte snøskred er ekstra tunge. Selv små skred kan skade deg.

Syv gode tips fra Norges Røde Kors for å unngå snøskred:

1. Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng. Les også teksten «skredproblem» for hvert varsel. Den gir mer informasjon enn bare tallet.

2. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå. Ved turstart må du også vurdere om lokale snøforhold er annerledes enn du forventet. Ta ny vurdering dersom svaret er ja.

3. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning.

4. Ha gode ferdselsrutiner. Hvis du må gå i skredutsatte områder – gjør det én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder  – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra. Hovedregel er å unngå ferdsel i skredterrengterreng, altså terreng som er brattere enn 30 grader. 

5. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå?

6. Ta alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet «hvorfor kan jeg ferdes her»?

7. Ved ferdsel i nærheten av skredterreng, må du alltid ha sender/mottaker på kroppen, samt søkestand, spade og førstehjelpsutstyr i sekken. Tren på å bruke utstyret før du går på tur.

Fakta om snøskred

  • De aller fleste skred som rammer skiløpere er såkalte flakskred. Flakskred løsner først og fremst i snøtunge lesider med 30-60 graders helling. De løsner enten av seg selv eller på grunn av ytre påvirkning som fra en skiløper.
  • Den beste måten å unngå å bli tatt av skred på, er å unngå områder der man kan utløse skred eller hvor skred kan gå over der man ferdes.
  • Unngå derfor terreng brattere enn 30 grader og bekkedaler. Bekkedaler gir god le for vinden og samler snøen effektivt. Går det skred i slike områder kan man bli fanget i en terrengfelle uten fluktmuligheter.