Hoksrud på beredskapsbesøk

Hoksrud på beredskapsbesøk
2 skader og 4 amk-oppdrag i dagog en liten øvelse på Gautefall.

Stortingspolitiker Bård Hoksrud besøkte i dag Drangedal Røde Kors hjelpekorps på hytta på Gautefall.

Det ble god stemning i hytteveggen da Bård Hoksrud fikk en demonstrasjon av en typisk påskeskade og presentasjon av den nye rapporten «Fremtidens frivillige beredskap».

– En utrolig interessant og spennende dag. Gøy å få være med å se en øvelse og hjelpekorpset i full gang. Det er en trygghet i å vite at Røde Kors i hele Telemark og landet er i beredskap for å bistå og hjelpe mennesker. Så langt i påsken har vi også sett hvor viktig frivilligheten er i beredskapen vår, sier Hoksrud.

Stortingspolitiker Bård Hoksrud og gjengen som er på vakt på Drangedal Røde Kors Hjelpekorps poserer utenfor hytta på Gautefall.

Prosjektet «Fremtidens frivillige beredskap» ble satt i gang i 2021 i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning. For å forstå hvor god beredskap vi har for å håndtere ulike typer uønskede hendelser som kan skje i tiårene som kommer, og deres sannsynlige omfang, gjennomførte forskerne spørreundersøkelser og intervjuer med frivillige, tillitsvalgte og ansatte i Røde Kors. Rapporten viser Røde Kors sine erfaringer og anbefalinger for å styrke den frivillige beredskapen.

– Rapporten om Fremtidens frivillige beredskap vil jeg ta med meg når vi nå etter hvert også skal behandle stortingsmeldingen om helseberedskap som skal legges frem i løpet av 2023, og deretter behandles i stortinget, sier Hoksrud.

På Gautefall hadde en pasient skadet seg på langrenn rett bak hytta på Gautefall. Bård Hoksrud fikk sett hvordan vi jobber ved skader i påsken.

I dag har det vært 2 skader innrapportert og 4 amk-oppdrag. Det har vært 41 mannskap på hus og hytter, 46 på hjemmevakt. Middels stor utfart og strålende vær over hele fylket.

Øvelse med Drangedal Røde Kors. Korpset viser hvordan de behandler en pasient med beinskade.

2 Comments on “Hoksrud på beredskapsbesøk