Oppsummerer påska

Oppsummerer påska

Alle de 10 korpsene som har stått i forhøyet påskevakt gjennom påska, har nå pakket sammen og dratt hjem etter en regntung og ruskete påskevakt.

I dag har det kun vært ett amk-oppdrag på Seljord-siden av Lifjell og det er ikke meldt om noen skader. Vi har ikke hatt vakter på noen av hyttene og det har kun vært normal beredskap i Telemark 2. påskedag.

Gjennom hele påsken har vi hatt 46 skader totalt i Telemark og selv om vi har ligget på skadetoppen på landsbasis siden skjærtorsdag, er skadeomfanget mindre enn tidligere år. Agder Røde Kors ligger etter Telemark, med 39 skader, og Rogaland har hatt 38 skader gjennom påsken.

Det er brudd og forstuinger som har vært den største andelen av skadene. Hele 44,4% av skadene som er kommet inn til Røde Kors i Telemark er enten brudd eller forstuinger. 22,2% av skadene har vært kutt og sårskader. 15,6% har vært sykdom.

Også i fjor hadde vi et lavere antall skader enn før pandemien. I fjor endte skadetallet på 72 og før pandemien, i 2019, hadde vi 93 skader. For 6 år siden, altså i 2018, var det 180 skader gjennom påska.

– Folk er nok generelt flinkere i fjellet nå og de tar mer hensyn til både seg selv og andre enn tidligere, sier operativ leder i Telemark Røde kors, Stian Michelsen.

I en undersøkelse utført av Opinion for DNT og Røde Kors svarer nesten halvparten at de har vært nødt til å snu på tur i fjellet, slik den kanskje mest kjente fjellvettregelen råder oss til. Flest av oss, hele 36 prosent, har snudd på grunn av dårlig vær.

– Gråvær og regn mange steder i Telemark fører til mindre utfart, og folk legger ut på kortere turer. Med det blir det også færre skader. Det er veldig bra, sier Michelsen.

I år har vi hatt 506 mannskap i ekstra påskeberedskap. 202 av disse har hatt hjemmevakt og resten har hatt vakt på utfartsstedene i fjellet. Tilsammen har de frivillige mannskapene brukt 12 144 frivilligtimer i år. I fjor la de frivillige i hjelpekorpsene i Telemark ned 14 952 frivilligtimer.

– Korona ødela mye for frivilligheten, men koronaen har også bidratt til at folk har forsøkt mer selv. Folk var mye ute under pandemien også, men det virker som om folk har lært å forberede seg bedre og tar mer forholdsregler, forteller Michelsen.

– En annen forklaring på færre skader, er at før pandemien kom, hjalp Oslo Røde Kors til på Gaustatoppen, nå får ansatte i skianlegget disse oppdragene. Noe av forklaringen på færre skader, ligger også her, sier Michelsen.

Tall:
2023:
19 oppdrag, ingen søksoppdrag.
72 skader.

2021:
19 amk-oppdrag, 5 søksoppdrag.
Flere var på hjemmevakt enn på fjellet dette året av naturlige årsaker.

Representanter for Vinje og Haukeli Røde Kors og Porsgrunn Røde Kors sammen på Haukeli skisenter.