Påsketuristene er på veg hjem


Sortering av tomflasker er en viktig aktivitet for mange hjelpekorps i Telemark.
Sortering av tomflasker er en viktig aktivitet for mange hjelpekorps i Telemark.

1. påskedag har vært rolig for våre mannskaper i Telemark. Det har vært liten utfart, men stor utfart hjem i fra fjellet. I dag har det kun blitt behandlet 8 skader, mye vind og regn/snø er nok en del av årsaken til dette. Flere av vaktstedene på fjellet har blitt avsluttet, og påskeutstyret har blitt pakket sammen og gjort klart til neste utrykning. Den rolige tiden har bl.a blitt utnyttet til å repetere bruk av kart og kompass. En annen viktig aktivitet for mange Hjelpekorps er flaskeinnsamling, dette er med å bidra til inntekter slik at man har mulighet til å investere i nytt utstyr, samt sende medlemmer på kurs

only by issues such as efficacy and safety, but also by theevery patient receiving treatment for ED. The goals of sildenafil side effects.

.

Skadestatistikken viser at vi har hatt en del mer og gjøre i denne påsken kontra tidligere år. Hittil i påsken har 200 fått behandling av Røde kors mannskapene på fjellet,  51 er sendt videre til legevakt/sykehus. På landsbasis er det registrert 656 skader, noe som vil si at omlag en 1/3 av skadene er i Telemark.

I kveld hadde Vinje og Haukeli Røde Kors Hjelpekorps seks mannskaper på vei til Rauland for å bistå i søk etter en savnet mann
. Aksjonen ble raskt avklart, og mannen kom til rette i god behold.

Les også: Roser folk for godt fjellvett i påsken

Operativ leder Telemark Røde Kors Hjelpekorps