Stor utfart og flere oppdrag for Røde Kors Hjelpekorps i Telemark


Porsgrunn RKH melder om stor utfart på Haukelifjell.

Langfredag kan vi melde om 27 registrerte skader i påskefjellet. Det er 10 skader i skianlegg, der ni av skadene er brudd og forstuing. Tolv av skadene er registrert i terrenget/skiløyper
. Der er fem av skadene sår/kutt, og tre brudd/forstuing. Oslo Røde Kors Hjelpekorps har bistått AMK i et henteoppdrag i skiløypa på Gaustablikk.

På Gautefall har Drangedal Røde Kors Hjelpekorps hatt to henteoppdrag for AMK, oppdragene er bistand til å hente skadde personer i skiløypene og i terrenget. Det er også registrert et tilfelle av solforbrenning på Gautefallheia. I ettermiddag har Hjartdal RKH bistått AMK med beredskapsambulanse i forbindelse med sykdom på en hytte.

Vi har i dag hatt 70 mannskaper på vakt i fjellet. Det meldes om stor utfart og god stemning blant påskefolket

ED. Alterations in drug dosages or classes may be ofmentioned, affordability is a prime factor in influencing generic viagra online for sale.

.

Statistikk for langfredag

Rådgiver hjelpekorps og beredskap Tlf.: 945 45 424 jorn.kristensen@redcross.no