Palmesøndag har sju personer fått bistand av Røde Kors i Telemark.

Palmesøndag har sju personer fått bistand av Røde Kors i Telemark.
Rjukan og Tinn Røde Kors Hjelpekorps har bistått AMK i Tessungdalen palmesøndag Foto: Rjukan og Tinn Røde Kors Hjelpekorps

Søndag kan Røde Kors i Telemark melde om at det har vært liten utfart, men hjelpekorpsene har bistått sju personer, dette er i hovedsak skader i alpinanlegg. Vi har også bistått AMK på tre oppdrag så langt i løpet av dagen.

Hjelpekorpsene i Telemark har 31 mannskaper stasjonert på fjellet, og 30 mannskaper hjemme i forhøyet beredskap. Vi forventer at utfarten øker utover i uken, og at vi ser en topp når vi nærmer oss skjærtorsdag, langfredag og i helgen.

Vi minner om at varsom.no, melder om at snøskredfaren de neste to dagene ser ut til å øke fra moderat til betydelig i Vest-Telemark. Varsom.no melder om at det kan ventes våte naturlig utløste flakskred. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Økt temperatur og nedbør som regn opp til fjelltopphøyde vil gi fare for våte skred. Første del av dagen før mildværet kommer inn, vil det dannes noen ferske fokksnøflak i nordøstlige heng. Disse kan lett løse ut når de etter hvert blir påvirket av mildvær og regn. I de høyereliggende delene av regionen kan mildværet også påvirke gamle kantkornlag nede i snøpakka og gi store skred.

https://varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Vest-Telemark/2021-03-29
Arkvifoto. Foto: Telemark Røde Kors

Rådgiver hjelpekorps og beredskap Tlf.: 945 45 424 jorn.kristensen@redcross.no