19 personer behandlet av Røde Kors Hjelpekorps i Telemark palmesøndag

Palmesøndag har vært en dag der flere påsketurister har funnet veien til påskefjellet. Våre mannskaper rundt om i hele Telemark melder om middels utfart og fantastisk påskevær.

Vi har behandlet totalt 19 skader i løpet av dagen, i hovedsak så er dette brudd/forstuing i skianlegg og sår/kutt i terrenget . Dette antar vi kan ha en sammenheng med kuldegrader om natten, slik at føret kan bli noe skarp/hardt fra morgenen av.

Vi har ikke registrert noen skader i forbindelse med solforbenning eller snøblindhet, vi oppfordrer alle til å bruke solkrem og solbriller, samt følge fjellvettreglene.

Oversikt over dagens skader behandlet av Hjelpekorpsene i Telemark.

På Kyrkjebygdheia har Nissedal Røde Kors Hjelpekorps bistått AMK på Skornetten i forbindelse med en skadet person ute i terrenget. Pasienten ble hentet av luftambulansen.

Mannskaper fra Nissedal RKH på Skornetten
Mannskaper fra Nissedal RKH på Skornetten

Vi har i dag hatt 47 mannskaper på vakt på fjellet, samt at vi har et betydelig antall mannskaper i vanlig beredskap hjemme som kan bistå ved behov

• Optional: tests of proven value in the evaluation of cheap viagra online patient’s cultural, religious and economic background..

. Statistikken så langt viser at vi ligger noe over gjennomsnittet på antall skader på palmesøndag for de siste 7 årene, der snittet sier 14 skader.

Antall registrerte skader i Telemark på palmesøndag siden 2013
Mannskaper fra Rjukan og Tinn RKH på vakt på Snowshoe Thompson minnerenn som går fra Imingfjell til Skirvedalen.

Områdeleder Grenland og Vestmar Telemark Røde Kors Hjelpekorps