19 personer behandlet av Røde Kors Hjelpekorps i Telemark palmesøndag

Palmesøndag har vært en dag der flere påsketurister har funnet veien til påskefjellet. Våre mannskaper rundt om i hele Telemark melder om middels utfart og fantastisk påskevær.

Vi har behandlet totalt 19 skader i løpet av dagen, i hovedsak så er dette brudd/forstuing i skianlegg og sår/kutt i terrenget . Dette antar vi kan ha en sammenheng med kuldegrader om natten, slik at føret kan bli noe skarp/hardt fra morgenen av.

Vi har ikke registrert noen skader i forbindelse med solforbenning eller snøblindhet, vi oppfordrer alle til å bruke solkrem og solbriller, samt følge fjellvettreglene.

Oversikt over dagens skader behandlet av Hjelpekorpsene i Telemark.

På Kyrkjebygdheia har Nissedal Røde Kors Hjelpekorps bistått AMK på Skornetten i forbindelse med en skadet person ute i terrenget. Pasienten ble hentet av luftambulansen.

Mannskaper fra Nissedal RKH på Skornetten
Mannskaper fra Nissedal RKH på Skornetten

Vi har i dag hatt 47 mannskaper på vakt på fjellet, samt at vi har et betydelig antall mannskaper i vanlig beredskap hjemme som kan bistå ved behov

• Optional: tests of proven value in the evaluation of cheap viagra online patient’s cultural, religious and economic background..

. Statistikken så langt viser at vi ligger noe over gjennomsnittet på antall skader på palmesøndag for de siste 7 årene, der snittet sier 14 skader.

Antall registrerte skader i Telemark på palmesøndag siden 2013
Mannskaper fra Rjukan og Tinn RKH på vakt på Snowshoe Thompson minnerenn som går fra Imingfjell til Skirvedalen.

Rådgiver hjelpekorps og beredskap Tlf.: 945 45 424 jorn.kristensen@redcross.no