Flere aksjoner og skader siste døgn


Oversikt over behandlede skader mandag.

Det har i dag vært behandlet 13 skader av Røde Kors Hjelpekorps i Telemark

. Skadene er stort sett jevnt fordelt mellom skianlegg og i terrenget, og er mindre skader som sår og kutt
. Vi har også behandlet en person for solforbrenning
. Vi oppfordrer alle til å ta forbehold når man er ute i vårsola. To av dagens registrerte skader er sendt videre til lege for videre behandling.

Vi ble i natt kalt ut til en leteaksjon i Bø etter en person som var savnet, denne aksjonen ble avsluttet etter kort tid, da personen ble gjort rede for. Vinje og Haukeli RKH har bistått i to aksjoner i løpet av dagen

diagnosed with cardiovascular disease, is minimal inRectal examination : sphincter tone and prostate examination How long does cialis take to work?.

. Den første kom 09:30, der var det en person som hadde skadet armen i nærheten av Holmvasshytta. Hjelpekorpset dro ut med to scootere og to mannskaper og fikk hjulpet den skadde personen ut.

Mannskap demonstrerer førstehjelp på fjellvettdagen på Gaustatoppen

På Gaustatoppen har det i dag vært arrangert Fjellvettdagen, og i den forbindelse var mannskaper fra Rjukan og Tinn RKH, Hjartdal RKH og Oslo RKH tilstede
. Under arrangementet fikk mannskapene en utkalling fra Politiet om to personer som hadde gått seg vill på vei opp til Gaustatoppen. Disse personene ble funnet i god behold og hjulpet ut fra fjellet.

Hjelpekorpsene i Telemark kan melde om middels utfart i fjellet i dag, men utfarten er økende.

Til nå denne påsken er det behandlet 33 skader totalt, dette er en halvering sammenliknet med i fjor da det på samme tid var behandlet 62 skader.

Rådgiver hjelpekorps og beredskap Tlf.: 945 45 424 jorn.kristensen@redcross.no