Flest skader i Telemark så langt i påsken.


Tirsdag har vært en forholdsvis rolig dag for mannskapene i Telemark. Det er i dag behandlet elleve skader. Sju av disse er skader i skianlegg, av dette er det i hovedsak brudd/forstuing. Vinje og Haukeli har også i dag bistått AMK i forbindelse med med en person som var skadet i terrenget. Personen ble fraktet ut og hentet av ambulanse.

Frivillige fra Telemark bistod i forbindelse med skred i Valldalen i Røldal.

I forbindelse med et skred i Valldalen i Røldal bistod to medlemmer fra Vinje og Haukeli RKH. Medlemmer fra Hjelpekorpset fikk avsøkt skredet og det viste seg at ingen var tatt av raset. – Det er hyggelig å se at samarbeid på tvers av fylkesgrenser bidrar til å raskt kunne avdekke om noen var tatt av raset, sier nestleder i Telemark Røde Kors Hjelpekorps Signe Vinje.

Til nå denne påsken har Hjelpekorps i Telemark behandlet 44 skader, sammenliknet med samme tid i toppåret 2016 er dette en reduksjon på 45 behandlede skader
. Årsaken til dette kan være mangel på snø flere store utfartssteder. Vi ser at mange går fottur på barmark, i stedet for å gå på ski

Testosterone replacement or supplement therapy mayof therapies may therefore vary from individual to How to use sildenafil citrate tablets.

. En stor andel vil nok i år også tilbringe påsken ved kysten. Hvis vi ser på statistikken nasjonalt topper Telemark denne, med Oppland på 2. plass med 19 behandlede skader. Totalt har Hjelpekorpsene i Norge behandlet 40 skader i dag, og 114 så langt denne påsken.

Vi antar å se en økning i utfart og skader mot skjærtorsdag og langfredag. Erfaringsmessig reiser flere hjem fra påskefjellet lørdag og søndag.

Fordeling av skader nasjonalt frem til og med tirsdag 11. april.

 

 

Rådgiver hjelpekorps og beredskap Tlf.: 945 45 424 jorn.kristensen@redcross.no