2. påskedag og avslutningen av påsken

Da var det 2. påskedag og siste dag hvor våre vaktmannskaper er på fjellet. Hjelpekorpsene pakker nå ned utstyret fra fjellet, og vender hjem til normal beredskap etter flere dager der mange Hjelpekorps har flyttet beredskapen til fjellheimen. Andre korps som har vært på hjemmevakt, rydder påsken vekk og passer på at den vanlige vakten er i drift som alltid.

1. påske dag ble en rolig dag for våre vaktmannskaper på fjellet, det ble behandlet 9 skader til tross for liten utfart.

Totalt så har hjelpekorpsene i Telemark behandlet 93 skader, av disse så er 8 sendt videre til sykehus

patient with ED may be stratified as: sildenafil Additionally, individual preferences may direct a patient.

. Av skader som er behandlet så går det i brudd/forstuing og sår/kutt.
Vi har vært ute på 5 søksoppdrag 7 henteoppdrag for AMK og bistått med dykkere ved 2 anledninger.

Telemark Røde Kors Hjelpekorps ønsker og rette en stor takk  til alle som har lagt ned sine frivillige timer med vakt, enten på fjellet eller hjemme. Uten dere så hadde ikke påsken godt så bra for så mange . Husk og gi en medfrivillig en klapp på skuldra for innsatsen som er lagt ned.

Takk for innsatsen og godt utført jobb, hilsen oss i Påskesentralen 2019

Under ser du noen påskeglimt som vi har fått fra mannskapene på vakt.

rrem

Operativ leder Telemark Røde Kors Hjelpekorps