Hjelpekorpsene i Telemark øker sin beredskap

Det meldes om stor utfart de fleste stedene i Telemark i dag, dette er både i langrennssporet og til hyttene. Og i den forbindelse så øker også hjelpekorpsene sin beredskap i fjellet. Dette for å ha kortere responstid til de som eventuelt trenger bistand. Vi har i dag behandlet 3 skader, mot 9 behandlede skader i 2019.

Fyresdal Røde Kors har i bidratt med løypekjøring og korona vakt på den lokale butikken. Dette gjøres for at det skal være mulig å følge nasjonale regler rundt avstand.

Foto: Fyresdal Røde Kors

Det meldes om flotte løyper.

Foto: Fyresdal røde kors

Operativ leder Telemark Røde Kors Hjelpekorps