Stor utfart til påskefjellet

Stor utfart til påskefjellet
Drangedal Røde Kors er på afterski på Gautefall.

Det har igjen vært en nydelig dag på fjellet i Telemark og det har vært stor utfart. I dag har det vært 15 skader og ett amk-oppdrag. Det er 59 mannskap på vakt og 46 mannskap på hjemmevakt.

Flest oppdrag har det vært på Haukelifjell der Porsgrunn Røde Kors hjelpekorps har vakt med 6 skader. På Gautefall var det i dag 4 skader.

Med mildvær flere steder i landet ber Røde Kors turfolket være obs på overvann og smeltende is.

-Det kan være store lokale variasjoner på vannene i Telemark, sier Siw Bastnes, leder for Distriktsråd Hjelpekorps.

Hun sier at uten god kunnskap om lokale forhold og vurdering av is bør man unngå å bevege seg på isen. 

Skal man ferdes på is er det lurt å ha med enkle hjelpemidler som kasteline. Man bør også unngå å ferdes alene slik at man kan hjelpe hverandre om uhellet skulle være ute. Røde Kors oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på isvarslene på Varsom.no.  

Med mildværet kan det også være store variasjoner for snøskredfare.

2. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå. Ved turstart må du også vurdere om lokale snøforhold er annerledes enn du forventet. Ta ny vurdering dersom svaret er ja.

3. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning.

4. Ha gode ferdselsrutiner. Hvis du må gå i skredutsatte områder – gjør det én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder  – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra. Hovedregel er å unngå ferdsel i skredterrengterreng, altså terreng som er brattere enn 30 grader. 

5. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå?

6. Ta alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet «hvorfor kan jeg ferdes her»?

7. Ved ferdsel i nærheten av skredterreng, må du alltid ha sender/mottaker på kroppen, samt søkestand, spade og førstehjelpsutstyr i sekken. Tren på å bruke utstyret før du går på tur.

Det er særlig skredfare ved:

  • Mye snø og vind de siste to-tre dagene.
  • Terreng som er brattere enn 30 grader.
  • Brudd og lyder i snødekket (drønn).
  • Ferske skred i nærheten.
  • Plutselig mildvær.
  • Kuldeperioder etterfulgt av nedbør i form av snø. Streng kulde skaper rimlag på snøens overflate, som selv små mengder snø kan skli på.
  • De fleste ulykkesskredene i fjellet skjer når det er tørr snø som har blitt vindtransportert.

Les mer på Røde Kors