Oppsummerer påska

Vi har vært gjennom noen år med pandemi og er nå på fullt tilbake til mer normale påsketider med god utfart på fjellet.

I dag har det naturlig nok vært liten utfart i Telemark med 9 mannskaper på vakt. Alle korps pakker sammen nå. Ingen skader eller oppdrag i dag.

Sammenligner vi med siste påsken før pandemien, er antallet beredskapstimer noe lavere enn tidligere. 16 536 i skrivende stund mot 22 584 i 2019.

Det er også noe lavere antall skader, 72 i år mot 93 i 2019.

I år har det vært klart flest brudd- og forstuingskader med 43 skader. Vi har bistått AMK med 19 oppdrag gjennom påsken. 0 leteaksjoner.

«Påskesentralen har i år hatt tilhold på Gvarvbu sammen med Bø og Sauherad RKH. Vi på Påskesentralen vil takke for samarbeidet med alle hjelpekorpsene i vårt distrikt gjennom den forhøyede beredskapen under årets påskeutfart. Vi er stolte over alle timene og den innsatsen som dere velger å bruke for at andre skal kunne nyte påskeferien på en tryggest mulig måte. Takk for i år.

Hilsen Sondre og Jens»

Videoen oppsummerer påska 2023 for Telemark Røde Kors. Aksjoner, sol og påskekos, kyllingdans og eggleting med barna på asylmottaket, eldretreff på langfredag, hjelpkorps på vakt på hytter og hus.